การเรียกเก็บเงินที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการถูกทรมาน

กฎหมายฉบับใหม่ซึ่งจะป้องกันไม่ให้การหายตัวไปโดยถูกบังคับโดยนักกิจกรรมด้านสิทธิเรียกร้อง การเรียกเก็บเงินที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการถูกทรมานและการบังคับให้หายตัวไปเร็ว ๆ นี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกกฎหมาย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA) คาดว่าจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวันที่ 20 ธันวาคม นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเรียกร้องให้ร่างกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด

ในการป้องกันการทรมานและการบังคับให้หายตัวไป ทนายความคนสำคัญนายสมชายนีละไพจิตรนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยงชาวพะโคะกิ “บิลลี่” รักคงคาและชาวบ้านที่หันมาทำกิจกรรม Den Khamlae เป็นกลุ่มคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับ จากข้อมูลของแอมเนสตี้ประเทศไทยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 59 คนเป็นเหยื่อของการหายตัวไปอย่างถูกต้องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา