ภาพรวมที่ดีเยี่ยมในประวัติศาสตร์

ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับภาพรวมที่ดีเยี่ยมในประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด มันเป็นเหตุให้เกิดสงครามทางทะเลที่น่าจดจำระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปีพ. ศ. 2484 ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นภาพและเอกสารที่ระลึกถึงการสู้รบระหว่างกองทัพเรือไทยและฝรั่งเศสซึ่งดำเนินการโดยเรือรบฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนการรุกรานดินแดนไทยบนพรมแดนกัมพูชา

อิทธิพลของชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะเห็นได้ในวันนี้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาเดินทางไปตามอ่าวไทยหรือเดินทางต่อไปยังกัมพูชา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสงบสุขกว่า 100 ปีมาแล้ว