เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเห็นอนาคตในทุเรียน

เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดศรีสะเกษทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนมากกว่า 4 ปีแล้ว

ในการให้สัมภาษณ์กับ นายวิทยาวิทยาวรารัตน์ผู้เป็นหัวหน้าหอการค้าจังหวัดได้กล่าวว่าปลูกต้นยางพารา 10 ไร่ถูกแทนที่ด้วยต้นทุเรียนซึ่งตอนนี้กำลังออกดอก

ผลไม้ส่วนใหญ่พบในหมู่บ้านสามโคกอำเภอขุนหาน์อำเภอศรีสะเกษ ทุเรียนสามารถพบได้ในตลาดในจังหวัดและร้านผลไม้ริมถนน